Hồng sâm Hàn Quốc Hương Oanh

 47 Nguyễn Viết Xuân, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1900.88.88.56