[Thông báo] Thông báo nhiệm kỳ 16

Công bố chính thức các vị trí bổ nhiệm – nhiệm kỳ 16

Thông báo như dưới đây

Ngày 28 tháng 9 năm 2017

Giám đốc điều hành Daedong Korea Ginseng Co.,Ltd (CEO) – Ông Choi Sung Keun

Hotline
Icon-Language