Giới thiệu – Daedong Korea Ginseng

Daedong Korea Ginseng Co., Ltd đang nỗ lực từng ngày trở thành 1 doanh nghiệp phát triển toàn diện, với tiêu chí chính: Trung thực – Chính xác – Chân thành.

| Tâm trí luôn giữ vững dựa trên 3 nguyên tắc tận tâm Cheongmyeong-gun (淸明健) (Cheongjik – 정직- Trung thực, Cheonghwak – 정확 – Chính xác, Cheonseong – 정성 – Chân thành)

Nguyên tắc Cheongmyeong-gun (淸明健), bắt nguồn với ý nghĩa: Đầu óc SÁNG, Trái tim KHỎE , Cơ thể MẠNH. Daedong Korea Ginseng Co., Ltd đặt sức khỏe và hạnh phúc của khách hàng là ưu tiên số 1, dựa trên 3 nguyên tắc tận tâm (Trung thực, Chính xác, Chân thành)

daedong-story-01

| Sơ lược về Daedong

  • Tên công ty: Daedong Korea Ginseng Co.,Ltd
  • Đại diện: Choi Seong-Geun
  • Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Nhân sâm
  • Thành lập: Ngày 1 tháng 4 năm 2002
  • Trụ sở chính: 586 Gunbuk-ro, Gunbuk-myeon, Geumsan-gun, Chungnam, South Korea
  • Điện thoại: 82-41-753-8803 | Fax: 82-41-753-9914
  • Văn phòng Seoul: Sambo Bldg, 930-7, Jegi 2-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, South Korea
  • Điện thoại: 82-2-964-8808 | Fax: 82-2-964-8803