Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Daedong Korea Ginseng Co., Ltd (Tính đến tháng 3 năm 2018)

Trụ sở chính / Nhà máy

586, đường Nambuk, Mukbuk-myeon, Geumsan-gun, Chungnam
Điện thoại: 041-753-8804

Văn phòng Seoul

471, đường núi cao, Dongdaemun-gu, Seoul
Điện thoại: 02-964-8808