Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Daedong Korea Ginseng Co., Ltd (Tính đến tháng 3 năm 2018)

Trụ sở chính / Nhà máy

586, đường Nambuk, Mukbuk-myeon, Geumsan-gun, Chungnam
Điện thoại: 041-753-8804

Văn phòng Seoul

471, đường núi cao, Dongdaemun-gu, Seoul
Điện thoại: 02-964-8808
Sơ đồ tổ chức Daedong
 

LIÊN HỆ

Daedong Korea ginseng Co., Ltd. _ 471, Gosanja-ro, Dongdaemun-gu, Seoul

| Liên hệ OEM | Liên hệ xuất khẩu | Liên hệ sản phẩm |

02-964-8808

Liên Hệ Mở Đại Lý / Hợp Tác

Đại diện độc quyền tại Việt Nam: VHP-Ginseng

1900.88.88.56