[Thông báo] Thông báo quyết toán lần thứ 17

Thông báo quyết toán lần thứ 17 của Daedong Korea Ginseng Co.,Ltd

Nội dung thông bảo cụ thể như sau:

Ngày 28 tháng 9 năm 2018: Giám đốc điều hành Daedong Korea Ginseng Co.,Ltd là ông Choi Sung Keun (최성근)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *